Wilman huoltajatunnukset

Tässä tiedotteessa on linkki henkilökohtaisen huoltajatunnuksen tekemiseksi avainkoodin avulla.

Tunnuksen tekoa varten huoltajalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite. Wilma ohjaa tunnusten teossa vaihe vaiheelta.

Henkilökohtainen tunnus tehdään https://wilma.kokemaki.fi/connect

Jos huoltalla on useampia lapsia Kokemäen kaupungin kouluissa, voi heidät kaikki yhdistää samaan tunnukseen. Yhdistäminen tehdään samalla sivulla. Yhdistämistä varten huoltajan tulee tietää nykyisten Wilma-tunnusten salasanat sekä kunkin lapsen henkilötunnus.

Lisätietoja ja ohjeita saat: Marika Viljanen puh. 040 4886143 tai Virpi Vallimäki puh. 040 4886147